top of page
Capture.JPG

Dagpark

Denne type avtale gjelder for de som har hund med fast plass i dagparken.


Generell informasjon:


  • Avtalen gjelder til plassen sies opp av hundeeier, men avsluttes avtalen i en pågående måned vil det faktureres for hele måneden. Vi setter pris på å få tidlig beskjed så ny hund/eier/vi kan få forberedt oss.

  • Innehaver har mulighet til, på kort varsel, å si opp plassen hvis det av en eller annen grunn er nødvendig av hensyn til andre hunder eller driften av dagparken.

  • Faktura sendes pr. mail i slutten av måneden.

  •  Det trekkes ikke fra dag/dager som hunden ikke kommer. Det står deg altså helt fritt å holde hunden hjemme akkurat når du vil, men du vil bli fakturert for full måned jfr. denne skriftlige avtalen. Det trekkes derimot selvfølgelig fra dag/dager som parken av en eller annen grunn må holde stengt.

  • Mat kan medbringes hver dag, eller så kan hunden ha mat stående i en tett beholder i «hundehuset». Vi gir beskjed når denne må etterfylles.

  • Åpningstiden er 07.00-17.00, men med en kjernetid fra 08.00-16.00.  Du kan velge å levere og hente når du vil innen åpningstiden, men timer utover kjernetiden koster kr. 62,50 (inkl. mva.) pr. påbegynte time. Timene vil samles og føres på den månedlige fakturaen.  

  • Skulle hunden bli syk/virke ute av form/bli skadet ringer vi eier umiddelbart og informerer. Vi bestemmer da sammen hva som bør gjøres for hunden. Snekkerstua holder ingen kollektiv forsikring som dekker eventuell sykdom/skade på hunden når den er her, så dette må eier holde selv.  

Prisliste:

Alle priser er inkl. mva.

Dagpass – åtte timers dag:
1 dag i uken – 4 dager pr. mnd.: (343,-) 1372,-
2 dager i uken – 8 dager pr. mnd.: (312,-) 2496,-
3 dager i uken – 12 dager pr. mnd.: (302,-) 3624,-
4 dager i uken – 16 dager pr. mnd.: (266,-) 4256,-
Et enkelt dagpass: kr. 375,-
Overnatting mellom to dagpass: 175,-
Tillegg for ekstra timer: 62,50

Valp opptil 7. mnd. koster 60,- i tillegg pr. dagpass/døgn.-

Det gis 30 % i rabatt på hund to fra samme eier.-  

For dagpass gjelder månedlige oppgjør etterskuddsvis.

Lurer du på noe som ikke fremkom av informasjonen må du bare spørre :-)

Dagpark: Our Services
bottom of page